Nyheter

Skolsamarbete över blockgränsen

Regeringen har tillsammans med Alliansen enats kring att till mitten av januari 2016 ge en utredare i uppdrag att föreslå åtgärder för att säkra kommuners möjlighet att tillgodose nyanlända elevers rätt till utbildning.
Publicerad 1 januari 2016