Nyheter

Frågor till Loord och Davidson

Fråga till Jimmy Loord: Individ- och familjenämnden har nio ordinarie ledamöter, hur många behövs för att det ska vara en majoritet och hur många av ledamöterna hör till de borgerliga blocket?
Publicerad 9 april 2015