Mimerhuset kan bli boende för äldre

Hultsfred Artikeln publicerades

Mimerhuset i Hultsfred kan bli trygghetsboende för äldre. Med statligt stöd ska byggnaden få nytt liv, hoppas projektledarna inom ÖSK.

Det är gymnasium Rock city som har använt huset sedan 2007. Den totala nyttjandegraden av kommunen fastigheter är dock för låg, varför det nu pågår en omflyttningsprocess, och från augusti kommer Mimerhuset att stå helt tomt.
- Det gäller att hitta nya idéer och synsätt. Det går inte att långsiktigt hålla oss med lokaler som inte använts till 30-40 procent, säger Nicklas Holmquist, avdelningschef på ÖSK.
Planerna som är i et tidigt skede innebär att Mimerhuset säljs till Statens bostadsomvandling, som är ett bolag utan vinstintresse med förmåga att hjälpa kommuner till en omställning av fastigheter som spelat ut sina gamla roller.
- De har visat intresse för det här projektet och kommer snart på besök för att bese huset och bidra med ytterligare idéer om vad vi kan göra, säger Nicklas Holmquist.
Mimerhusets placering invid kommunalhuset gör det mindre lämpligt för vanliga bostäder där barnfamiljer kanske flyttar in. Ett trygghetsboende skulle däremot fungera bra, menar Nicklas Holmquist. Byggnaden har en exteriör som är värd att bevara.
- I höstas hade vi inget projekt, men det här känns som ett bra sätt att göra någonting av denna vackra byggnad, säger Nicklas Holmquist. Statens bostadsomvandling har de ekonomiska muskler som krävs för att förverkliga planerna.
Går affären med SBO i lås så säljer Hultsfred kommun fastigheten med en återköpsklausul. När huset är ombyggt och anpassat för ett trygghetsboende kan kommunen eller dess bolag på nytt ta över fastigheten, utan att behöva betala en vinstmarginal till säljaren.
- Med tanke på var vi befinner oss i processen nu så kan en eventuell byggstart bli någon gång under 2014, säger Nicklas Holmquist.