Illa planerat bygge äventyrar mc-träff

Virserum Artikeln publicerades
Dacketräffen brukar locka tusentals mc-åkare från hela norra Europa.
Foto:Daniel Svensson
Dacketräffen brukar locka tusentals mc-åkare från hela norra Europa.

Gång- och cykelvägen vid Virserumssjön har blivit ett hot mot årets stora mc-träff. Byggstarten är planerad till några veckor innan tusentals knuttar och motorcyklar ska komma till området.

Den planerade gång- och cykelvägen, som delvis redan påbörjats i det lilla, ska ha sin ena ändpunkt på det område som Virserums mc-klubb arrenderar av kommunen, där knuttarna slår upp sina tält och parkerar sina motorcyklar. Mc-träffen genomförs i marknadsveckan under fyra dygn, med start 4 augusti, och gång- och cykelvägen har planerad byggstart satt till 15 juli. Om byggstarten blir verklighet då skulle det i princip innebära att klubbens område till en väsentlig del omvandlas till en byggarbetsplats med lastfordon som kör kontinuerligt fram och tillbaka.

– Börjar man bygga enligt planen blir vi tvungna att ställa in årets Dackesträff, säger Mattias Welinder i Virserums mc-klubb. Men det skulle skapa stora problem då vi annonserat ut träffen i olika kalendrar både i Sverige och utomlands. Det brukar ju komma en hel del folk från den europeiska kontinenten. Risken är stor att de kör hit ändå.

– Jag hoppas verkligen att kommunen kan hitta en utväg som är gynnsam.

    Kommunens gatu- och parkchef Jens Karlsson är väl medveten om dilemmat och berättar att han försöker hitta en lösning.

    – Vi diskuterar med entreprenören, säger han. Problemet är att bygget är upphandlat sedan länge. Att det dragit ut på tiden med byggstarten beror på att länsstyrelsen satte gränsen vid 15 juli för att markarbetena inte ska störa fågel och vattenlivet.

    Ett sätt kan, enligt Jens Karlsson, vara att påbörja bygget som planerat och avbryta det för en fortsättning efter marknadsveckan. En annan möjlig metod kan vara att starta jobbet i andra ändan av den planerade gc-vägen.

    – Men då skulle det drabba smalspårsföreningen som har mycket trafik under de här dagarna. Så det finns litet att fundera på. Men jag är övertygad om att vi ska hitta en lösning.