Lex Maria-utredning avslutas

Högsby • Publicerad 4 juli 2016

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har granskat en lex Maria-anmälan om en fallskada på ett äldreboende i Högsby. IVO har kommit fram till att vårdgivaren har vidtagit nödvändiga åtgärder med anledning av händelsen och avslutar därmed ärendet. Anmälan handlade om en patient som föll ur sin säng på grund av att en sänggrind inte hade dragits upp när patienten lämnades själv på rummet.