Föräldrar överklagar beslutet om skolnedläggningar

På tisdagen lämnades två överklagan in till förvaltningsrätten i Växjö gällande beslutet om att lägga ner förskolan i Långemåla och att flytta bort mellanstadiet helt från Tallåsskolan i Ruda. Båda begär också inhibition.
Ruda • Publicerad 24 maj 2023 • Uppdaterad 24 maj 2023
Foto: Roger Carlsson