Åsa Strandberg: ”Inte sällan har patienterna sökt fram en diagnos de bara vill att vi ska bekräfta”

I efterhand har jag förstått att när jag växte upp, hade den äldre generationen ingen aning om hur kroppen fungerar. De hade dock en stor fördel, de hade sett det mesta av mänskligt liv, lidande och död redan som barn. Erfarenheterna och kunskaperna i byn omkring dem gav trygghet och lugn, normalitet om man så vill. Och så hade de ju inte Google.
Foto: Anders Wiklund/TT