Wolfgang Weidner

Familj ,

I Algutsboda kyrka har begravningsgudstjänst hållits för Wolfgang Weidner, Emmaboda.

Som inledning spelade kantor Hélène André Amazing grace varefter psalm 249 sjöngs gemensamt. Officiant Annette Geyer höll griftetal och förrättade överlåtelsen. Begravningsbönen inramades av psalmerna 251:1-2 och 304 och därpå tog de sörjande ett sista farväl med minnesord och blommor. Akten avslutades med att kantorn spelade Tröstevisa.