Ulla Gustafsson

Familj Artikeln publicerades

I Kläckeberga kyrka har begravningsgudstjänst hållits för Ulla Gustafsson.

Akten inleddes med att kantor Marianne Eriksson på orgel spelade Tröstevisa av B Andersson varefter psalm 249 sjöngs unisont. Officiant Anders Johansson höll griftetal och förrättade överlåtelsen. Begravningsbönen inramades av psalmerna 190 och 248 och därpå tog släkt och vänner ett sista farväl. Som avslutning spelade kantorn Ack Värmeland du sköna i arrangemang av Å Skommar på orgel.

Blommor märktes från Centerpartiet i Kalmar kommun.

Gåvor var lämnade till Demensfonden.

Minnesstund hölls i Garvaregården.