Stig Karlsson

Familj Artikeln publicerades

I Vena kyrka har begravningsgudstjänst ägt rum för Stig Karlsson, Främsteby, Lund.

Församlingsherde Arja Bergström höll ett personligt griftetal och läste valda bibelord. Kantor Marie-Louise Ohlsson inramade akten med att spela Love me tender av V Matson/E Presley och Tröstevisa av B Andersson. På fiol framförde Per Solberg Fattig bonddräng av G Riedel. Marie-Louise Ohlsson, sång och piano, framförde Koppången av P Bäckman där även Per Solberg medverkade på fiol. Unisont sjöngs psalmerna 249, 285 och 190. Under det att urnan bars ut av barnbarnet Rasmus spelades på cd Sail along silvery moon av B Vaughn varpå urnsättning och avskedstagande ägde rum på Vena kyrkogård. Vid graven lästes minnesord från Stigs syskon och som avslutning sjöngs psalm 730.

Gåvor var lämnade till Hjärt-Lungfonden och Barncancerfonden.