Minnesord över Peter Brusewitz

Familj Artikeln publicerades

Peter Brusewitz, Stora Rör, har avlidit i en ålder av 79 år.

Under flera år har vi arbetat tillsammans med Peter i föreningen Vida vänners styrelse. Med stor sorg tog vi emot beskedet att Peter avlidit. Med stor saknad genomför vi våra möten utan Peter.

Föreningen Vida vänner är en del av verksamheten inom Vida konsthall och museum. Peter var med redan från starten när tankar om att starta en vänförening började bearbetas för snart 20 år sedan. Han var först föreningens revisor och därefter styrelsemedlem i 15 år. Med stort intresse och engagemang var han behjälplig i de aktiviteter som anordnades.

Med en yrkeskarriär som domare blev han föreningens jurist. När vi behövde veta hur man behandlar lagstiftning som berör föreningslivet eller vad som gäller om vi vill anordna ett lotteri kunde vi alltid lita på att Peter satte sig in i frågeställningarna. Väl påläst presenterade han vilka krav som skulle uppfyllas.

Peter var allmänbildad och välorienterad inom flera områden. Hans stora intresse för konst av olika slag lade grunden till stort kunnande inom exempelvis måleri, musik och litteratur. Styrelsemötena berikades genom Peter med såväl intressanta berättelser som givande diskussioner.

Vi är alla helt överens om att Peter är en av de mest positiva, ödmjuka och engagerade personer vi träffat. Även under sin sjukdomstid, med svåra behandlingar, kunde han känna tacksamhet och glädje. Mycket kärleksfullt berättade han hur han fick hjälp och omsorg av nära och kära som fanns runt honom, framförallt sina barn, livskamraten Birgitta och systern. Sjukvård och nödvändig vårdplanering beskrevs med respekt och förståelse. Han skämtade gärna men beklagade sig aldrig.

Peter blev allvarligt sjuk under 2018, vilket hindrade honom från att delta i våra möten, men han ville hela tiden ta del av vårt arbete genom mejl och ofta kom svar med värdefulla kommentarer eller synpunkter.

Till vår stora glädje var det en frisk, glad och välmående Peter som kom till vårt styrelsemöte i slutet av februari 2019. Han var lycklig över den positiva utvecklingen och vi alla gladdes med honom. Men tyvärr, efter en kort tid låg han återigen på sjukhuset. Redan i slutet av mars, alltså endast en månad efter vårt möte, meddelade han att det inte längre fanns någon bot för hans sjukdom. Han visste att slutet var nära men hoppades att få en sista sommar på sitt kära Öland, men den önskan beviljades inte!

Våra tankar går till Peters familj och den sorg som nu drabbat dem då de nu mist en älskad familjemedlem.

Vi saknar honom också.

Vännerna i föreningen Vida vänners styrelse

Britt-Mari Idensjö, Peter Adiels, Lena Lundgren, Joppe Wiberg, Lenamarie Wikström