Minnesord över Gunnar Ribrant

Familj Artikeln publicerades

Förra departementsrådet vid industridepartementet och chefen för Sveriges Geologiska Undersökningar, filosofie doktor Gunnar Ribrant, Stockholm, har gått bort vid 83 års ålder. Närmast anhöriga är hustrun Ann-Marie samt Gunnars sex barn i tidigare äktenskap med Wendy och Katarina (avliden 1992) samt 16 barnbarn.

Gunnar växte upp i Kalmar. Efter studentexamen studerade han i Lund och doktorerade 1970 i nationalekonomi på en avhandling om stordriftsfördelar i industrin. Efter några år som lärare vid Lunds universitet knöts Gunnar till industridepartementet. Han var en skicklig och erfaren ämbetsman med stora kunskaper inom nationalekonomi och industriell ekonomi.

Gunnar hade breda kulturella och politiska intressen. Som Enskedebo tog han aktiv del i den lokala teaterverksamheten och han gjorde en bejublad skådespelarinsats som slaktarbasen Algot i Enskedespelen, historien om Slakthusområdet i Enskede. Politiskt var Gunnar socialdemokrat och han hade flera lokala och kommunala uppdrag.

Hans största intresse i senare delen av livet gällde film. Efter pensioneringen skrev Gunnar in sig som doktorand i filmvetenskap, med särskild inriktning på ljud, men han fick inte möjlighet att fullfölja studierna. Vi i vänkretsen hade dock stort utbyte av hans omfattande filmbibliotek, närmare 6 000 filmer. Filmkvällarna med efterföljande soppa minns vi med stor glädje.

Somrarna tillbringade Gunnar och Ann-Marie på Svartlöga, där Gunnar också hade glädjen att se sina barn bygga hus runt omkring på det markområde han ägde på ön.

Gunnar var en uppskattad medlem i det älggäng som om höstarna gick i drevet på Sätra bruk i Skaraborg. Vid sidan av den årliga älgmiddagen gjorde vännerna många gemensamma resor, bland annat till Laos, Zambia, Vietnam och Jordanien/Syrien.

Gunnar drabbades av ohälsa på ålderns höst. Han fick problem med rörligheten men fick ett långt och rikt liv tack vare Ann-Maries och familjens enastående insatser.

För vännerna

Olle Hammarström och Bengt K Å Johansson