1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Minnesord över Carl Georg Wargelius

Lagmannen Carl Georg Wargelius, Oskarshamn, har avlidit i en ålder av 97 år. Närmast anhöriga är hustrun Kristina och deras två döttrar med familjer och i ett tidigare äktenskap också två döttrar med familjer.
Carl Georg Wargelius blev 97 år.

Carl Georg Wargelius tog studenten 1941 i Kristianstad och juris kandidatexamen 1945 i Lund. Fadern var stationsinspektor. Efter tingstjänstgöring i Eslöv och Hässleholm blir han fiskal i hovrätten över Skåne och Blekinge 1948 och assessor där 1955. Från 1959 är han föredragande i Högsta domstolen. 1962 finner vi Carl Georg som tillförordnad häradshövding i Aspelands och Handbörds häradsrätt i Högsby, landets då yngste häradshövding.

På den tiden – liksom delvis också nu – skedde domarutbildningen i hovrätterna. Kring krigsslutet 1945 och de närmast följande åren kom hovrätten i Skåne att rekrytera en mängd mycket begåvade unga jurister. De vitaliserade arbetet i utredningar och departement och blev framstående domare eller nådde andra viktiga positioner i samhället. Här är några namn: Carl Persson, rikspolischef, Hans Cavalli Björkman, bankdirektör och ordförande i Malmö FF, samt Erik Holmberg, huvudsekreterare i grundlagsberedningen och hovrättslagman.

Carl Georg harmonierade väl med de nämnda. Han valde att stanna kvar på domarbanan. När han sökte och fick Högsby var siktet inställt på en sammanslagen domstol med Oskarshamn som kansliort. Efter några år i Högsby kunde Carl Georg och personal 1965 flytta in i ett nybyggt tingshus i Stadsparken i Oskarshamn.

Carl Georg stannade kvar som lagman i Oskarshamns tingsrätt fram till sin pensionering 1989. Han efterlämnar minnet av en skicklig, god och glad domare. En lagmans sätt att hantera sitt ämbete påverkar andra yrkeskategorier. Carl Georg kom att åtnjuta respekt bland såväl åklagare som poliser och advokater.

Jag Gunnar Gyllenram tjänstgjorde som rådman i Oskarshamn tillsammans med Carl Georg från 1971 under cirka tio år. Jag minns särskilt hans klarsynthet och stilistiska förmåga. Med lätt penna på glättat A4 papper blev domskälen tydliga och förståeliga både för lekman och för jurist. Vi förblev vänner ända intill det sista. Jag glömmer aldrig hans glada anrop Hej Gunnar! Han tog gärna upp aktualiteter ur nyhetsflödet som han hade någon synpunkt på. Alltid modernt, inte långdraget.

Jag Conny Jörneklint hade förmånen att få göra min tingstjänstgöring i Oskarshamn under åren 1974–1976. Detta innebar att jag fick lära mig den praktiskt tillämpade juridiken under Carl Georgs ledning. Det var en mycket stimulerande skola med en begåvad och klok domare som chef som också spred glädje på sin arbetsplats. Det stora antalet notarier som efter tjänstgöring i Oskarshamn sökte in på domarbanan visar att Carl Georg lyckades att vara en verkligt god förebild som domare. Efter tingstjänstgöringens slut fortsatte vår kontakt genom åren och han blev en mycket god vän och mentor för mig. Det var alltid stimulerande att tala med honom glad, nyfiken, klok och framåtriktad som han var!

Vi saknar honom.

Gunnar Gyllenram och Conny Jörneklint, före detta lagmän i Kalmar tingsrätt

Läs mer

Nybro

Nybro: Åtal om misshandel efter fyllebråk på torget

De två inblandade männen ska ha varit ovänner i flera år.

Inför KFF–AIK

Magnussons fot håller inte – missar mötet med AIK

”Siktar på att spela på torsdag istället.”

Begravningar

Sven-Uno Högberg

I Södra Kapellet, Kalmar, har begravningsgudstjänst hållits för Sven-Uno Högberg.

Oskarshamn

Daniel räddade liv - nomineras till Svenska Hjältar

Daniel Johansson som räddade livet på en kvinna under sin semester har nu fått motta en nominering till Aftonbladets Svenska Hjältar-gala.

Oskarshamn

SD-ledamot slutar i tekniska nämnden

Anger arbetsrelaterade skäl

Guldklimpar

Nelly Rasmussen Sjöstedt och Jacob Sjöstedt