1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Minnesord över Börje Karlsson

Börje Karlsson, Nybro, har avlidit i en ålder av 82 år. Tålmodigt arbete, plikttrohet och positiv livssyn präglade hans levnad.

Ytterligare en länk i en stor syskonskara har brustit. Vår käre Börje Karlssons bortgång kom inte oväntat men känns ändå ofattbar och sorgsam.

Börje kom liksom övriga i syskonskaran tidigt ut i förvärvslivet. Det stora intresset var skogen och skogen blev hans livsgärning. Efter att ha tagit ett viktigt steg framåt genom folkhögskolestudier kom Börje in på Kolleberga skogsskola och efter examen fick han omgående tjänst hos Södra Skogsägarna vid Madesjö skogsbruksområde. Det var en tjänst som han behöll under hela sin yrkesverksamma tid.

För att få möjlighet att närmare utveckla sina idéer om skogsbruk förvärvade han tillsammans med sin kära livskamrat Inger en skogsfastighet i Gadderås. Där ägnade han mycken tålmodigt arbete åt att förädla skogsbeståndet och öka virkesförrådet. Under flera år var de också permanent bosatta på fastigheten vars bostadshus de pietetsfullt moderniserade. Efter att först ha bosatt sig i Nybro under vinterhalvåret blev Nybro så småningom deras permanenta bostadsort.

Börjes livsgärning ägnades inte enbart åt skogen. Idrott, främst fotboll och tennis, var stora intressen. Under många år tillhörde han Johansfors fotbollslag och spelade många år korptennis i Nybro.

Under flera år dansade Inger och han i Nybro folkdanslag. De senaste åren blev bridge det stora intresset och han och Inger engagerade sig i ledningen för bridgeklubben i Nybro med stor plikttrohet. Insatser i Madesjö hembygdsförening var ett annat positivt engagemang.

Den positiva livsinställningen tog sig också uttryck i riklig gemenskap med släkt och vänner. Vi i syskonskaran hade förmånen att under åtskilliga år vara gäster i deras trivsamma hem i Gadderås där inte minst det årliga slåttergillet blev en av årets höjdpunkter för oss syskon och svägerskor.

Våra tankar går till Börjes kära hustru Inger. Må vetskapen om en gedigen vänskap och innerlighet skänka tröst i den stora saknaden efter livskamraten Börje.

Syskon och svägerskor genom Ingvar Karlsson

Läs mer

Begravningar

Erik Persson

I Heliga korsets kyrka, Kalmar, har begravningsgudstjänst hållits för Erik Persson.

Begravningar

Britt Hansson

I S:t Elavi Kapell, Borgholm, har begravningsceremoni hållits för Britt Hansson.

Begravningar

Jan Olov ”Job” Blomkvist

I Gärdslösa kyrka har begravningsgudstjänst hållits för Jan Olov ”Job” Blomkvist, Gärdslösa.

Oskarshamn

SD vill införa språkkrav i äldreomsorgen

Lägger fram förslag i motion till fullmäktige.

Kalmar

Evas Kroppkakor öppnar i gästhamnen: ”Har blivit lite försenat”

Gästhamnen får ny verksamhet – hoppas att vara igång inom 14 dagar.

Tvingas välja bort annan mat

Bregottsatsning äter upp skolans matbudget

En halv miljon kronor skulle kunna sparas om Bregott valdes bort.