Minnesord över Behnn Edvinsson

Familj ,
Behnn Edvinsson blev 74 år.
Foto: Arkiv, Lars Johansson
Behnn Edvinsson blev 74 år.

Behnn Edvinsson, Änglatorp, Mörbylånga, har gått bort i en ålder av nästan 75 år.

Behnn var född i Uppsala. Han kom till Öland 1976 och blev strax därefter lärare på Ölands Folkhögskola. Han byggde tillsammans med Margareta Linton och Per Lindekrantz upp de estetiska kurserna på Ölands Folkhögskola. Behnn Edvinsson var rektor på Ölands Folkhögskola 1993–2011

Rektor, konstnär, lärare, folkbildare, kulturkreatör. Behnn hade många titlar och kändes självklar i alla. För några år sedan hade Behnn en utställning på Galleri Blå Kulan i Mörbylånga. Utställningens namn var ”Berömda män från Mörbylånga”. Behnn borde varit självskriven huvudperson bland porträtten men fanns bara med som en liten figur bakom ett träd, en spegelbild i klockkläppen eller i en bils backspegel.

Behnns storverk var nybyggnationen på Ölands Folkhögskola. Det började på tidigt 1990-tal innan Behnn blivit rektor och Kalmar läns landsting skulle göra sig av med Ölands Folkhögskola. I egenskap av facklig representant för SFHL mobiliserade Behnn personalen på skolan och media kom för att göra reportage. Han fick politikerna att ändra sig och skolan blev kvar. Strax efter blev Behnn rektor och han började medvetet arbeta för att visa vilken glädje och nytta landstinget kunde ha av sina skolor.

Behnn lät aldrig någon glömma att Ölands Folkhögskola var den skola som på den tiden stod för de estetiska utbildningarna. Han myntade uttrycket ”Forska, lära, gestalta” och genomförde många fortbildningar för personal på landstinget och lärare ute på vanliga skolor, både grundskolor och gymnasier.

1993 när Behnn nyss blivit rektor fick folkhögskolorna möjlighet att ansöka om nya pengar, det så kallade K-anslaget, för att mildra arbetslösheten. Behnn förstod att skickligt utnyttja detta genom att utveckla nya kurser och att sälja utbildningar. På Ölands Folkhögskola startades Ölands Teaterskola, Skrivarskolan och Dokumentär- filmskolan. Den estetiska linjen blev Konstskolan 1 och 2 samt Designskolan. Dessa tillfälliga K-anslag blev så småningom permanenta och tack vare Behnns framsynthet hade skolans elevantal nästan fördubblats.

Redan när Behnn blev lärare på Ölands Folkhögskola började han fundera över nya ändamålsenliga lokaler, speciellt för de konstnärliga utbildningarna. 2009 invigdes nya Konstens hus. Ett hus som var helt och hållet Behnns idé. Vi är många, både elever och personal, som är Behnn stort tack skyldiga för att skolan finns kvar, att han utvecklade den och fick oss att växa.

Behnn var en person som kunde se sina anställda och eleverna på skolan. Många gånger satt han och lyssnade på elever, gav råd och stöd och kunde hjälpa till att hitta lösningar.

Lisa Tengö, biträdande rektor på Ölands Folkhögskola 1993–2011, rektor 201–2013