Maj-Britt Pettersson

Familj ,

I Åby kyrka har begravningsgudstjänst hållits för Maj-Britt Pettersson.

Kantor Ingvar Jandersson inledde med att på orgel spela Det finns djup i Herrens godhet varefter sångsolist Hanna Elowson framförde Jag har hört om en stad ovan molnen. Unisont sjöng de församlade psalm 249. Officiant Sussie Kårlin höll griftetal och förrättade överlåtelsen. Solisten framförde Där rosor aldrig dör och officianten läste valda bibelord. Efter psalm 190 avslutades akten i kyrkan med att kantorn spelade Tröstevisa på orgel. Vid graven tog de sörjande ett sista farväl och sjöng Härlig är jorden.

Gåvor var lämnade till Åby hembygdsförening, Operation Smile och Cancerfonden.

Minnesstund hölls i Åbygården.