Kjell Carlberg

Familj

I Skogskapellet, Oskarshamn, har begravningsgudstjänst hållits för Kjell Carlberg, Oskarshamn.

Akten inleddes med att organist Birger Marmvik på orgel spelade Tröstevisa av B Andersson varefter Angel med Sarah McLachlan spelades på cd. Unisont sjöngs psalm 249. Officiant Björn Leander höll griftetal och förrättade överlåtelsen som följdes av begravningsbönen. Unisont sjöngs psalm 297 och därpå tog de sörjande ett sista farväl och nedlade blommor under stilla musik. Amazing grace med Judy Collins spelades och som avslutning på akten spelade organisten Hallelujah av L Cohen.

Gåvor var lämnade till Djurskyddsföreningen i Oskarshamn.