Jane Karlsson

Familj Artikeln publicerades

I Kråksmåla kyrka har begravningsgudstjänst hållits för Jane Karlsson.

Efter klockringningen inledde kantor Andreas Welinder akten med att på orgel spela Largo varefter han som solosång framförde Jag har hört om en stad ovan molnen. Unisont sjöng de församlade psalm 249. Officiant Stig Erixon höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Efter psalm 309 följde begravningsbönen och därpå framförde solisten Där rosor aldrig dör. Sedan de sörjande tagit ett sista farväl sjöngs psalm 172 unisont och som avslutning spelade kantorn Tröstevisa på orgel.

Gåvor var lämnade till Alzheimersfonden.

Minnesstund hölls i Klockaregården.