Iris Nilsson

Familj ,

I Heliga korsets kyrka, Kalmar, har begravningsgudstjänst hållits för Iris Nilsson.

Kantor Lars Jonsson inledde med att på orgel spela Bred dina vida vingar varpå sångsolist Ida Fahl framförde Jag har hört om en stad. Unisont sjöng de församlade psalm 297. Officiant Lina Bengzon höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Efter psalm 277 tog de sörjande ett sista farväl under stilla musik. Unisont sjöngs psalm 249 och sedan solisten framfört Där rosor aldrig dör avslutades akten med att kantorn på orgel spelade Bred dina vida vingar.