Iréne Karlsson

Familj Artikeln publicerades

I Skogsvilan, Nybro, har begravningsgudstjänst hållits för Iréne Karlsson.

Som inledning på akten spelade kantor Ingemar Jonsson Vintern ur Årstiderna på orgel varefter Lilla mamma med Stiftelsen spelades. Unisont sjöngs psalm 285. Officiant Thomas Hård af Segerstad höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Efter begravningsbönen spelades Jag har hört om en stad med Christer Sjögren och därpå tog de sörjande ett sista farväl. Unisont sjöngs psalm 297 och som avslutning spelade kantorn Amazing grace på orgel.

Gåvor var lämnade till Cancerfonden.

Minnesstund hölls på Café Hos oss.