Inga-Lisa Jeansson

Familj Artikeln publicerades

I Kläckeberga kyrka har begravningsgudstjänst ägt rum för Inga-Lisa Jeansson.

Akten inleddes med att kantor Marianne Eriksson på orgel spelade Gammal fäbodpsalm varefter psalm 249 sjöngs unisont. Officiant Anders Johansson höll griftetal och förrättade överlåtelsen. Begravningsbönen inramades av psalmerna 190 och 297 och därpå tog släkt och vänner ett sista farväl. Som avslutning spelade kantorn Largo i F-dur av G F Händel på orgel.