Gun-Britt Lindblom

Familj ,

I Heliga korsets kyrka, Kalmar, har begravningsgudstjänst hållits för Gun-Britt Lindblom.

Efter klockringning inledde Heléne Ingvarsdotter akten med att på fiol spela Koppången varefter psalm 798 sjöngs unisont. Officiant Sofia Ekelund Fogelström höll griftetal över orden i Luk 2:29, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Sedan de sörjande tagit ett sista farväl spelade organist Anders Pettersson Air på orgel och därpå följde bön och psalm 297. Efter välsignelsen avslutades akten med att Tröstevisa spelades på fiol och orgel.

Minnesstund hölls i församlingsgården.