Evelyn Adolfsson

Familj

I Bäckebo kyrka har begravningsgudstjänst hållits för Evelyn Adolfsson.

Efter klockringningen inledde kantor Andreas Welinder akten med att på orgel spela Amazing grace varefter psalm 251 sjöngs unisont. Officiant Stig Erixon höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Efter psalm 261 följde begravningsbönen och därpå tog de sörjande ett sista farväl. Unisont sjöngs psalm 297 och sångsolist Ulrika Fransén Friman framförde Jag har hört om en stad. Akten avslutades med att kantorn spelade Largo på orgel.

Gåvor var lämnade till Hjärt-Lungfonden.

Minnesstund hölls i Bäckebo församlingshem.