Ethel Lundgren

Familj Artikeln publicerades

I Kråksmåla kyrka har begravningsgudstjänst hållits för Ethel Lundgren.

Efter klockringningen inledde kantor Kerstin Jonsson akten med att på orgel spela Adagio av T Albinoni varefter hon som solosång framförde Koppången. Unisont sjöngs psalm 231. Officiant Stig Erixon höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Psalmerna 285 och 190 inramade begravningsbönen och därpå avslutades akten i kyrkan med att kantorn spelade Tröstevisa på orgel. På kyrkogården tog de sörjande ett sista farväl.

Gåvor var lämnade till Hjärt-Lungfonden.