Carl-Erik Wennerström

Familj Artikeln publicerades

I Skogskapellet, Oskarshamn, har begravningsgudstjänst hållits för Carl-Erik Wennerström, Oskarshamn.

Akten inleddes med att organist Ruth Svensson på orgel spelade Tröstevisa av B Andersson varefter den bortgångnes barnbarn Martina Lesser som solosång framförde Koppången av P-E Moraeus. Unisont sjöng de församlade psalm 212. Officiant Björn Lenader höll griftetal och förrättade överlåtelsen. Efter begravningsbönen spelades I klosterträdgården med Jan Lindblad på cd och unisont sjöngs psalm 190. Under stilla musik tog anhöriga, släkt och vänner ett sista farväl och nedlade blommor. Som avslutning spelades Amazing grace på cd.

Gåvor var lämnade till Föreningen Hjärt-lung Oskarshamn.

Minnesstund hölls på Villa Shalom.