Bo Lindwall

Familj Artikeln publicerades

I Karlslunda kyrka har begravningsgudstjänst hållits för Bo Lindwall, Påryd.

Som inledning på akten spelade kantor Kerstin Karlsson Air av J S Bach varefter psalm 201:1,4,5 sjöngs unisont.

Officianten Richard Thörn höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Psalmerna 304 och 798 inramade begravningsbönen.

Släkt och vänner tog ett sista farväl med minnesord och nedlade blommor. Som en bro över mörka vatten med T Körberg spelades upp och kantorn spelade Adagio.

Blommor märktes från Socialdemokraterna, Påryds parkförening, Verkstadsklubben Tvärskogs Trä och GF-facket avdelning 4 Östra Småland.

Gåvor var lämnade till Cancerfonden.