Birgit Keller

Familj ,

I S:ta Birgittakyrkan, Kalmar, har begravningsgudstjänst hållits för Birgit Keller.

Som inledning på akten spelade organist Mika Lidén Frösöblomster på orgel varpå psalm 297 sjöngs unisont. Officiant Johanna Broselid höll griftetal och förrättade överlåtelsen. En inspelning av Var inte rädd spelades och efter bön sjöngs psalm 289 unisont. Sedan de sörjande tagit ett sista farväl spelades Så skimrande var aldrig havet. Officianten lyste frid och organisten avslutade med att spela Tröstevisa på orgel.