Bernt Carlsson

Familj Artikeln publicerades

I Kråksmåla kyrka har begravningsgudstjänst hållits för Bernt Carlsson.

Efter klockringningen inledde kantor Ann Palmqvist akten med att på orgel spela Nocturne varefter den bortgångnes son Ingemar Bernthsson som solosång framförde Som en bro över mörka vatten. Unisont sjöng de församlade psalm 190. Officiant Henrik Jonsson höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Efter begravningsbönen tog de sörjande ett sista farväl medan kantorn på orgel spelade Amazing grace. Sonen Ingemar Bernthsson höll tal och efter välsignelsen sjöngs psalm 251 unisont. Som avslutning spelades Den sista seglatsen med Hasse Andersson.

Gåvor var lämnade till Cancerfonden.