Bengt Johansson

Familj Artikeln publicerades

I Arby kyrka har begravningsgudstjänst hållits för Bengt Johansson.

Akten inleddes med att kantor Kerstin Karlsson spelade Till havs av G Nordqvist varefter psalm 249 sjöngs unisont. Officiant Jakob Fotland-Axén höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Barnbarnen Sigfrid, på fiol, och Eyvind, på gitarr, framförde Amazing grace. Efter begravningsbönen sjöng de församlade psalm och därpå tog de sörjande ett sista farväl medan stilla orgelmusik spelades. Som avslutning spelade kantorn Änglamark av E Taube.

Gåvor var lämnade till fonder.

Minnesstund hölls i Bovestugan.