Stor summa till saneringsarbete

Glasriket • Publicerad 3 november 2017

Företaget Vinnova går in med ytterligare nationell finansiering för att fortsatt stötta utvecklingen av arbetet med innovativ sanering i Glasriket. Myndigheten bidrar med drygt 800 000 kronor vilket gör att projektet nu kan leva vidare till och med april 2019. Målet med projektet är att sanera alla gamla glasbruk och att samtidigt ta vara på de giftiga metallerna och att återanvända glaset.