Lyckebyån behöver mer vattenlagring i norr

Just nu är vattenläget i Lyckebyån bra, men det finns en oro för sensommaren. Den torra sommaren 2018 finns i färskt minne, men läget var besvärligt även i fjol. Det behövs mer lagring av vatten i norra delen av ån.
Vissefjärda • Publicerad 24 maj 2023 • Uppdaterad 24 maj 2023
Foto: Thomas Bjuringer