Kulturarvsportal invigdes under Vissefjärdagen

Kulturarvsportalen i Vissefjärda invigdes i samband med Vissefjärdadagen i lördags. Den är resultatet av Kalmar länsmuseums projekt Unika historia Kalmar län.
Vissefjärda • Publicerad 15 maj 2023
Foto: Thomas Bjuringer