Kommunen har den lägsta sjukfrånvaron i hela landet

Emmaboda Artikeln publicerades
Emmaboda kommun har lägst sjuktal i landet. Det firades på onsdagen i vinterträdgården på Loket. Från vänster Elisabeth Dahl, Peter Karlsson, Försäkringskassan, Eva-Lena Sjöbeck-Chytraeus och Susanne Jonsson, Försäkringskassan.
Foto:Peter Lejon
Emmaboda kommun har lägst sjuktal i landet. Det firades på onsdagen i vinterträdgården på Loket. Från vänster Elisabeth Dahl, Peter Karlsson, Försäkringskassan, Eva-Lena Sjöbeck-Chytraeus och Susanne Jonsson, Försäkringskassan.

Emmaboda kommun har lägst sjukfrånvaro i hela landet.

På onsdagen uppmärksammades kommunorganisationen av Försäkringskassan.

Att kommunorganisationen har låg sjukfrånvaro är i sig inget nytt, men på onsdagen manifesterades det tydligt när Försäkringskassan kom på besök för att överlämna ett diplom.

– Sjukfrånvaron i Emmaboda är 4,4 procent. Det är mycket lågt och i landet kan det bara matchas av Torsby i Värmland. Emmaboda kommun är alltså bäst i landet, sade Peter Karlsson, områdeschef för Kalmar och Kronoberg på Försäkringskassan.

Karlsson menar, att kommunen som arbetsgivare gör ett mycket bra jobb.

  – Det är viktigt att man som arbetsgivare jobbar med att förebygga ohälsa och främja hälsa. Alla som jobbar tillbringar mycket tid på jobbet, lika mycket som hemma, och därför är det oerhört viktigt att människor mår bra. Mår man väl på jobbet så ger det ringar på vattnet och som chef bör man ha ansvar för ett rimligt antal personer.

  Kommunens personalchef Elisabeth Dahl tog emot diplomet tillsammans med kollegan Eva-Lena Sjöbeck-Chytraeus. Hon förklarade kommunens syn på arbetsgivaransvaret i flera steg.

  – Man kan säga att det började på 80-talet då Emmabodamodellen lanserades. Målet var små arbetsgrupper och starkt individfokus. Det skulle vara nära mellan chef och medarbetare. Vi har haft en sjunkande sjukfrånvaro sedan 2006 och vi har en nära samverkan inom organisationen och när problem uppstår tar vi tag i dem direkt, ofta tillsammans med Försäkringskassan och företagshälsovården. Vi använder oss också mycket av arbetsmiljöutbildningar, sade Elisabeth Dahl.

  Kommunalrådet Ann-Marie Fagerström (S) påpekade att arbetet med hälsoperspektivet är väl förankrat inom organisationen, även i politiken.

  – Det ska vara korta vägar och samverkan mellan fackliga organisationer och arbetsgivaren är en framgångsfaktor - med fokus på den enskilda individen.

  De fackliga organisationerna Kommunal och Vision instämde i att Emmaboda kommun är en bra arbetsgivare.

  – Det finns alltid enskilda individärenden att jobba med, men överlag är klimatet mycket bra, sade Madeleine Skruvik, Kommunal.

  Sjuktalet i länet är bland kommunerna 6,8 procent. Riksgenomsnittet är 7,2 procent.