Kommunalrådet orolig för vattenbrist: ”Staten behöver ta sitt ansvar”

Johan Jonsson (C) menar att VA-systemen i kommunen måste förbättras för att man ska klara av fler varma somrar.
För låga vattennivåer kan leda till allvarliga konsekvenser för skog och mark runt om vattendragen samt brist på dricksvatten enligt Johan Jonsson.
– Lyckebyån är basen för vårt dricksvatten och som det ser ut just nu så kommer den inte klara av en till varm sommar i närtid, säger Johan Jonsson.
Emmaboda • Publicerad 8 september 2022
Foto: Samuel Björn