Bildningsnämnden har gjort sina prioriteringar om högstadiet

Nu har bildningsnämnden fattat sitt prioriteringsbeslut om renoveringen av högstadiet. Dock ska beslut även fattas i teknik- och fritidsnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, men ombyggnationen av högstadiet blir inte riktigt så omfattande som först planerat på grund av kostnadsläget.
Emmaboda • Publicerad fredag 15:05 • Uppdaterad fredag 15:18
Foto: Peter Lejon