Annons

”Vi vill inte bygga upp ett angiverisamhälle à la Östtyskland”

Slutreplik i debatt om kommunpolitiken i Nybro, tidigare inlägg 2 och 7 september.
Det är så tråkigt att Blå Unionen försöker lägga dimridåer och fokus på egna vinklingar, tolkningar och uppfattningar än vad vårt debattinlägg berör.
Debatt • Publicerad 11 september 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Det finns idag statsbidrag som ska underlätta för kommuner att ge utbildning för barn som vistas i Sverige utan tillstånd.”
”Det finns idag statsbidrag som ska underlätta för kommuner att ge utbildning för barn som vistas i Sverige utan tillstånd.”Foto: Jan Stenqvist

Det är så tråkigt att Blå Unionen försöker lägga dimridåer och fokus på egna vinklingar, tolkningar och uppfattningar än vad vårt debattinlägg berör.

Centerpartiet har inte med ett ord berört att samhället inte ska jobba utifrån de lagar och förordningar som finns. Den som fått avslag på sin asylansökan ska naturligtvis lämna landet, men det är inte lärare, läkare eller sjuksköterskors uppgift att ombesörja. Deras uppgift är att undervisa och vårda. Det är Migrationsverket och gränspolisen som ansvarar för utvisningar. Det gäller att hålla flera tankar igång samtidigt.

Annons

Centerpartiets debattinlägg handlar inte heller om att skydda brottslingar! Det är inga förhärdade brottslingar vi pratar om. Det är inte heller de som begått brott här som utredningsförslaget nu avser att jaga, utan de barn vars föräldrar fått avslag på sin asylansökan, eller som kanske permitterats från sitt jobb efter att ha fått TUT med hjälp av Gymnasielagen, och som därmed tappat rätten till att stanna.

Gruppen barn och ungdomar som är papperslösa är mycket heterogen. Det kan vara barn som är födda i Sverige, yngre barn som kommit till Sverige med sina föräldrar, äldre barn och ungdomar som kommit utan föräldrar. En del har varit papperslösa under hela eller stora delar av sina liv. De flesta av dessa har gått i skolan vilket de har full rätt till enligt skollagen.

Det finns idag statsbidrag som ska underlätta för kommuner att ge utbildning för barn som vistas i Sverige utan tillstånd. Skollagen och barnkonventionen som numera är lag är väldigt tydlig på vad personalens roll i skolan är!

I flera skrifter som Skolverket har gett ut som stöd till lärare beskriver de på ett tydligt sätt elever som är papperslösa och deras rätt till likvärdig utbildning, samt personalens skyldighet att ge dessa elever en trygg plats i skolan.

Att lägga direktiv till en utredning som helt vänder andra sidan till är för oss obegripligt. Det är sorgligt men väldigt tydliggörande att Blå Unionen i Nybro anser att kommunens personal ska tvingas till angiveri. Centerpartiet anser att det är en polisiär uppgift inte civilanställdas.

Det handlar om att vi:

1. Inte vill bygga upp ett angiverisamhälle à la Östtyskland

2. Inte ska införa angiveri som krav på personal där det strider emot hela grunden för deras yrken som handlar om tillit och relationer

3. Ska fortsätta värna människors rätt till skola och vård även om man saknar personnummer

4. Ska låta ansvariga myndigheter sköta utvisningen av den som fått avslag på sin asylansökan

Annons

Christina Davidson, Lars-Gunnar Hellström och Henric Gustavsson

Centerpartiet i Nybro kommun.

Annons
Annons
Annons
Annons