Annons

"Vi står alltid upp för individens fri- och rättigheter”

Pride
”I juni i år besköts en gaybar i Oslo i vad som betraktas som ett terrordåd, natten innan Pride inleddes. Två personer dog och 21 skadades. I Orlando 2016 mördades 49 personer vid en gayklubb, ett dåd med både rasistiska och homofobiska förtecken. ”
Debatt • Publicerad 2 september 2022
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Det behövs mer hbtqi-kompetens i offentlig verksamhet, och skolans sexualundervisning ska vara inkluderande.”
”Det behövs mer hbtqi-kompetens i offentlig verksamhet, och skolans sexualundervisning ska vara inkluderande.”Foto: Mattias Rubin

Runtom i världen förtrycks och förföljs personer på grund av sin könstillhörighet eller sexuella läggning. Hotet mot hbtqi-personer är reellt och måste bekämpas med alla medel - polisiärt och rättsligt, men också med kärlek, som i den nu kommande Pridefestivalen.

Vi liberaler står alltid upp för individens fri- och rättigheter och för att du ska ha möjlighet att få vara den du är. För oss är målet enkelt: Sverige ska vara det bästa landet i världen att leva i som hbtqi-person, alla ska ha samma rättigheter oavsett kön, könsidentitet eller sexuell läggning. Sverige har kommit en bra bit på vägen. Men fortfarande vågar många hbtqi-personer inte leva öppet, och många utsätts för hatbrott och hedersförtryck, även i Kalmar.

Lotta Wahlmino (L)
Lotta Wahlmino (L)Foto: Mikael Eklund
”Arbetet mot diskriminering, hets, hatbrott och hedersrelaterat förtryck ska stärkas. Hbtqi-rättigheter är mänskliga rättigheter. Sverige ska aktivt arbeta för hbtqi-rättigheter i EU och FN och ge stöd till modiga hbtqi-aktivister i länder där förtryck, förföljelse och dödsstraff förekommer.”
Lotta Wahlmino (L)
Annons

Vi liberaler har ofta gått i spetsen för reformer inom hbtqi-området. Vi är stolta över att ha varit med och infört en könsneutral äktenskapslag och adoptionslagstiftning. Vi var även det första parti som krävde att steriliseringstvånget för transsexuella skulle slopas. Men vi är långt ifrån klara. Vi är den liberala garanten för att arbetet för hbtqi-rättigheter fortsätter framåt. Alla har rätt att bli bemötta på jämlika villkor i alla verksamheter.

Därför behövs mer hbtqi-kompetens i offentlig verksamhet, och skolans sexualundervisning ska vara inkluderande. Arbetet mot diskriminering, hets, hatbrott och hedersrelaterat förtryck ska stärkas. Hbtqi-rättigheter är mänskliga rättigheter. Sverige ska aktivt arbeta för hbtqi-rättigheter i EU och FN och ge stöd till modiga hbtqi-aktivister i länder där förtryck, förföljelse och dödsstraff förekommer.

Alla familjer ska ha samma juridiska skydd. Reglerna för vem som blir juridisk förälder till ett barn, och hur, är både svårbegripliga och komplicerade. Att bli förälder som hbtqi-person kan vara svårt nog som det är. Därför bör staten underlätta, skapa trygghet och förutsägbarhet för alla familjebildningar - inte krångla till det ytterligare.

Vi vill därför att möjligheten att få skaffa barn i Sverige, exempelvis genom assisterad befruktning, adoption, embryodonation eller altruistiskt värdmödraskap, ska vara öppen för alla och det ska vara okomplicerat och jämlikt att fastställa föräldraskapet. Barn till svenska föräldrar som föds med hjälp av värdmoderskap utomlands ska ha samma rättigheter från födseln som barn födda i Sverige. Vi vill också modernisera lagstiftningen kring könstillhörighet för att öka friheten för unga transpersoner.

Lokalt ska Kalmar kommun vara en trygg plats där alla människor kan leva och bo utan att vara rädda - detta ska naturligtvis gälla alla våra invånare. Det ska vara självklart att alla ska ha lika rättigheter oavsett kön, könsidentitet eller sexuell läggning, ingen ska riskera att utsättas för hatbrott. Idag lever allt för många hbtqi-personer otryggt och därför måste vi ta krafttag mot hat- och hedersbrott.

Vi vill även se fortsatt arbete mot våld i nära relationer genom att stödja Kvinnojouren och Alternativ till Våld samt utöka kompetensen för att uppmärksamma utsatta personer. Vi kommer även arbeta för att vi får en träffpunkt där vi alla kan mötas och utbyta erfarenheter med särskilt fokus på hbtqi. Något som idag saknas.

Imorgon lördag går vi stolta med i Pridetåget - låt oss visa att vi står upp för frihet, kärlek och alla människors lika värde!

Lotta Wahlmino (L)

Amanda Falk (L)

Joachim Almeke (L)

Annons

Björn Brändewall (L)

Jennie Uller (L)

Annons
Annons
Annons
Annons