Annons

"Vi ska hylla demokratins vardagshjältar”

Valet 2022
”På valdagen hissar jag flaggan. Att vi har möjlighet att rösta i fria val är något att fira. För demokratin är inte självklar. Från 70-talets mitt till år 2010 utvecklades världens länder i en demokratisk riktning”
Publicerad 10 september 2022
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"För allt detta vackra, som inte är självklart, vajar flaggan utanför biskopsgården på valdagen.”
"För allt detta vackra, som inte är självklart, vajar flaggan utanför biskopsgården på valdagen.”Foto: Fredrik Sandberg/TT

På valdagen hissar jag flaggan. Att vi har möjlighet att rösta i fria val är något att fira. För demokratin är inte självklar. Från 70-talets mitt till år 2010 utvecklades världens länder i en demokratisk riktning. Sedan har det gått åt fel håll. Idag ligger den demokratiska standarden i världen på samma nivå som 1990. Två tredjedelar av världens befolkning lever i icke-demokratier. Också stabila demokratier darrar.

Det ger oss skäl att hylla demokratins vardagshjältar. Ansvarstagande politiker som året runt sitter på sammanträden, tragglar icke-glamorösa ärenden och ger av sin dyrbara tid. De är värda ett särskilt tack efter en valrörelse med långa arbetsdagar och personliga uppoffringar. Oavsett partitillhörighet söker de utifrån sina premisser det bästa för vårt samhälle och målar visioner för en mänskligare värld.

Fredrik Modéus, biskop i Växjö stift.
Fredrik Modéus, biskop i Växjö stift.Foto: Lars-Göran Rydqvist
”Vi ska ofta uttrycka stöd till de som vågar och orkar hålla demokratins fana högt. Såklart behöver vi en djärv debatt med sakfrågor i centrum. Men när tonen hårdnar och osakligheten tar över kan priset bli för högt. Vi riskerar att färre engagerar sig. Då är demokratin i fara.”
Fredrik Modéus, biskop i Växjö stift.
Annons

Ibland berättar de om hat och hot, både i det offentliga rummet och i mejlboxen. Nedsättande kommentarer om personliga förhållanden, kanske om etnicitet eller kön, sexuell läggning eller religiös tillhörighet. Vi ska ofta uttrycka stöd till de som vågar och orkar hålla demokratins fana högt. Såklart behöver vi en djärv debatt med sakfrågor i centrum. Men när tonen hårdnar och osakligheten tar över kan priset bli för högt. Vi riskerar att färre engagerar sig. Då är demokratin i fara.

Det är lätt att inte bry sig. Kanske tänka att vi i Sverige ändå har det rätt bra. Att demokratin liksom är fastsurrad vid den svenska identitetsmasten, omöjlig att rubba. Och att någon annan får sköta det där med politiken. Men ibland är det viktigt att ställa skarpa frågor till sig själv: Vad gör jag för demokratin? Vilket är mitt bidrag? Hur ser den personliga insatsen ut?

Särskilt viktigt är att skola in nästa generation i demokratiskt ansvarstagande. Visst finns engagemanget, till och med rikligt, men det rinner ofta vid sidan av de etablerade demokratiska strukturerna. Många unga är djupt engagerade i enskilda frågor, men inte alltid i den helhet som samhällsansvaret kräver. Inte heller kommer viljan till engagemang i civilsamhälle, föreningsliv och folkrörelsearbete naturligt. Om detta behöver vi tala ofta.

Som biskop är det naturligt med visst avstånd till det partipolitiska. Lika självklart är engagemanget för det goda samhället. Att hela tiden ha Guds skapade värld i blickfånget ligger i kyrkans DNA. Den för vårt land så typiska skarpa skiljelinjen mellan sekulär offentlighet och privat tro är helt enkelt en illusion. Som kristna är det vår uppgift att se med Guds ögon på världen och – för att låna teologins uttryck imitatio Christi – sträva efter att imitera Kristus i mötet med varje människa.

Det är också naturligt att uttrycka förhoppningar kring politiskt ansvarstagande. Att våra förtroendevalda tydligt målar visionen om en bättre värld. Att oenighet om småsaker inte skymmer sikten för ödesfrågorna. Att ni ser det bästa hos varandra och att ni ofta krokar arm. Att vi tillsammans vårdar hoppet om framtiden och skapar mötesplatser där människor kan tala med varandra om det är som viktigt på riktigt.

Demokratins framtid. Människor som tar ansvar. Visioner om en bättre värld. För allt detta vackra, som inte är självklart, vajar flaggan utanför biskopsgården på valdagen.

Fredrik Modéus, biskop i Växjö stift

Annons
Annons
Annons
Annons