Annons

Vi satsar på sjukvårdspersonalen

Sjukvårdspolitik
”Vårdens största utmaningar är bemanningskrisen och vårdköerna. Utan kompetenta medarbetare stängs vårdplatser och operationssalar. Vi gör därför en särskild satsning på alla sjuksköterskor som med vårt förslag får 1 000 kronor mer i lön per månad.”
Publicerad 10 november 2018
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Personalkrisen inom sjukvården i länet måste tas på allvar. Dagens debattörer presenterar i dag en rad förslag på åtgärder, ett av dem är en lönehöjning för alla sjuksköterskor med 1 000 kronor i månaden.
Personalkrisen inom sjukvården i länet måste tas på allvar. Dagens debattörer presenterar i dag en rad förslag på åtgärder, ett av dem är en lönehöjning för alla sjuksköterskor med 1 000 kronor i månaden.Foto: isabell Höjman/TT

Snart är det dags att fatta beslut om region Kalmar läns första budget. Huvudsyftet med M/KD-Alliansens budgetförslag är att den nya regionen ska bli en modern arbetsgivare som kan erbjuda hälso- och sjukvård så nära patienten som möjligt, i ett län med livskraft.

Vi anslår över 100 miljoner kronor mer än majoriteten till lönehöjningar och andra satsningar på de egna medarbetarna och ökade resurser i primärvården. Våra förslag utgår från de budgetriktlinjer vi tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna i landstinget presenterade som en samlad Allians innan sommaren och gick till val på.

Annons

Vårdens största utmaningar är bemanningskrisen och vårdköerna. Utan kompetenta medarbetare stängs vårdplatser och operationssalar. Vi gör därför en särskild satsning på alla sjuksköterskor som med vårt förslag får 1 000 kronor mer i lön per månad. Vår budget innehåller också förslag om en mer långsiktig lönepolitik och riktade lönesatsningar till svårrekryterade grupper, ökad delaktighet, fler karriärvägar, samt att erfarenhet och ansvar ska belönas.

Utöver det satsar vi 50 miljoner på att öka läkartätheten i primärvården, för att ge patienten nära vård i tid och på rätt nivå. Vi vill även införa närakuter för dem som behöver vård samma dag utan att vara livshotande sjuka. Det ger personalen på sjukhusen mer tid för dem som behöver akutsjukvård.

Nästan varannan sjukskrivning i Kalmar län handlar om psykisk ohälsa och vårt län är ett av de län där den psykiska ohälsan ökat allra mest i Sverige. Detta visar att det förebyggande arbetet hittills inte lyckats särskilt väl. Det måste bli enklare för människor att få hjälp i tid och för barn och ungdomar behöver tillgängligheten till den hjälpen bli större. Samtidigt måste kommunerna, regionen och arbetslivets parter samverka mer och effektivare kring psykisk ohälsa. Orsakerna kring varför den psykiska ohälsan ökar mer i Kalmar län än i våra grannlän kräver en särskild analys som måste starta omgående.

Det är nödvändigt med förbättringar för personer med behov av permobil och andra hjälpmedel som kräver specialfordon och som idag nekas ta med dessa vid beställning av färdtjänst. Vi vill att regelverket för färdtjänst tydliggörs så att man kan ta med dessa hjälpmedel vid resa.

Malin Sjölander (M), regionråd.
Malin Sjölander (M), regionråd.Foto: Mats Holmertz
”En bred palett av åtgärder krävs för att minska beroendet av hyrpersonal, där den första är en total översyn av grundbemanningen i sjukvården.”
”Malin Sjölander (M), regionråd”

Vidare vill vi utveckla närtrafiken i länet för att ge även boende på landsbygden sin del av kollektivtrafiken. Det är angeläget att uppnå en ökad jämlikhet mellan olika kommuner när det gäller service via närtrafik.

Vi finansierar vårt budgetförslag i huvudsak genom att spara på de kraftigt ökande kostnaderna för hyrpersonal. Med en hyrpersonalsnota på 200 miljoner kronor intar Kalmar län snart en jumboplats i landet. Det är ett slöseri med skattepengar som kan läggas på våra egna medarbetare istället. En bred palett av åtgärder krävs för att minska beroendet av hyrpersonal, där den första är en total översyn av grundbemanningen i sjukvården.

Men vi ser också möjligheter till ökade intäkter genom ökat resande med kollektivtrafiken och effektiviseringar, bland annat genom den påbörjade digitaliseringen och samordningsvinster när det gamla landstinget och regionförbundet efter nyår slås ihop.

Vi vill också skapa mer resurser till satsningar inom till exempel sjukvården och kollektivtrafiken genom ett utökat arbete med att förbättra företagsklimatet i länet. Till skillnad från majoriteten, som nöjer sig med fina formuleringar i sitt budgetförslag, så tillskjuter vi därför mer pengar här så att region Kalmar län kan ta ett större och övergripande ansvar för detta viktiga arbete. Det är en initial kostnad som på längre sikt ska resultera i fler och växande företag som i sin tur genererar större skatteintäkter till regionen och kommunerna i länet.

Malin Sjölander (M)

Gudrun Brunegård (KD)

Annons

Pär-Gustav Johansson (M)

Anders Andersson (KD)

Jonas Lövgren (M)

Carl Dahlin (M)

Annons
Annons
Annons
Annons