”Vi kan gå framåt men inte bakåt med naturvårdsmålen"

Replik, på debattinlägg om Ekopark Hornsö publicerat 30 mars
”Just nu pågår en debatt om huruvida Ekopark Hornsö bör övergå till att bli en nationalpark.”
Debatt • Publicerad 3 april 2020
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
, naturvårdschef Sveaskog: ”Sedan ekoparken invigdes har nu naturvårdsåtgärder utförts på hundratals hektar för att bevara och stärka den biologiska mångfalden i Hornsö.”
, naturvårdschef Sveaskog: ”Sedan ekoparken invigdes har nu naturvårdsåtgärder utförts på hundratals hektar för att bevara och stärka den biologiska mångfalden i Hornsö.”Foto: Sveaskog

Då Sveaskogs naturvårdsarbete används som argument i denna diskussion, vill vi gärna själva beskriva hur vi jobbar med ekoparkerna.

Stefan Svenaeus, före detta miljövårdsdirektör vid Länsstyrelsen i Kalmar län, uttrycker sig i ett tidigare inlägg ganska svepande och på ett sätt som dessutom lätt kan misstolkas. Han säger ”Sveaskogs riktlinjer för naturvårdsanpassningen av skogsbruket är diffusa och ger ledningen för stora möjligheter att från tid till annan tumma på naturvårdens behov.” Ingenting kan vara mer felaktigt då det gäller våra ekoparker.

För Hornsö finns juridiskt bindande avtal mellan Sveaskog och Skogsstyrelsen, precis som för de andra 36 ekoparkerna. I avtalet regleras för varje enskilt skogsbestånd hur mycket som ska användas till naturvård, hur naturvårdsåtgärder ska genomföras samt vilket ekologiskt mål dessa åtgärder har. Det kan handla om att skapa en framtida lövskog, jätteträd av ek eller glesa, varma ek- och tallskogar för ekoparkens unika insektsliv. Avtalet tillåter inga sänkta naturvårdsambitioner från det som ursprungligen fastlagts för varje bestånd. Däremot är förhöjda ambitioner tillåtna, vilket också i flera fall skett sedan Ekopark Hornsö invigdes 2004. Vi kan alltså gå framåt men inte bakåt då det gäller naturvårdsmålen i ekoparkerna. Utöver avtalets preciseringar diskuteras löpande aktuella åtgärder i detalj på ett årligt förvaltningsmöte med Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen.

Sedan ekoparken invigdes har nu naturvårdsåtgärder utförts på hundratals hektar för att bevara och stärka den biologiska mångfalden i Hornsö. Det är ett kostsamt och omfattande arbete och ännu återstår en hel del restaurering av naturmiljöer. Men det är ett fortsatt arbete som vi gladeligen ser fram emot, såväl i Ekopark Hornsö som i övriga ekoparker.

När Sveaskog introducerade ekoparkskonceptet var det för att vi tyckte det saknades ett verktyg som tog hänsyn till ekologin i hela landskapet. Vi tycker att det behövs fler olika naturvårdsverktyg, inte färre. Att döda konceptet genom att göra om våra ekoparker till nationalparker vore att gå i andra riktningen. Till det kommer alla skötselkostnader som då skulle hamna direkt på statens budget genom naturvårdsanslaget.

Peter Bergman, naturvårdschef Sveaskog.