Vi bör inte bli beroende av energi från världens diktaturer

Debatt • Publicerad 23 mars 2006

EU-kommissionen presenterade den 8 mars en grönbok där man med utgångspunkt från det instabila världsläget anser att den europeiska energipolitiken måste samordnas och att kärnkraften mer än hittills måste bidra till Europas energiförsörjning. Trots omfattande effektiviseringar beräknas de nuvarande 25 EU-ländernas energiefterfrågan till år 2030 stiga med 15 procent. Då elförbrukningen under samma tid väntas stiga med 45 procent måste stora investeringar göras inom energisektorn i rörledningar och kraftverk Som komplement måste även fler kärnreaktorer byggas.

I Sverige och Tyskland har politikerna beslutat att kärnkraften succesivt skall avvecklas. Den ukrainsk-ryska oljekonflikten vid årsskiftet som även drabbade EU-länderna har fått många europeiska politiker att inse faran av för stort beroende av politiskt instabila länder som kan använda energitillgångarna som vapen för att främja sina egna maktpolitiska intressen. Det är ingen hemlighet att Putin vill ge Ryssland den ställning i stormaktspolitiken som förlorades när Sovjetunionen sönderföll. Om Ryssland ingår allians med de tidigare sovjetiska och diktatoriskt styrda centralasiatiska republikerna Turkmenistan, Uzbekistan och Kazakstan behärskarman hälften av världens kända naturgasreserver. Om Ryssland dessutom upprättar närmare förbindelser med det islamistiskt styrda Iran kontrollerar ovannämnda länder tre fjärdedelar av de kända naturgasreserverna.

EU är världens största energiimportör. Det diktatoriskt styrda Kina som sedan slutet av 1970-talet genomgår en snabb ekonomisk utveckling sedan planekonomin övergavs ökar i mycket snabb takt importen av olja och gas och har köpt upp oljetillgångar i afrikanska diktaturer som Sudan och Nigeria. Även andra ekonomiskt snabbväxande stater i Asien med Indien i spetsen deltar i jakten efter energitillgångarna.

I det korta perspektivet finns det en ännu större fara – de militanta islamisterna med terrornätverket al-Qaida i spetsen vars yttersta målsättning är att skapa en islamistisk världsstat där sharialagarna skall ersätta demokratin. Helt nyligen genomfördes en terrorattack mot en stor oljeanläggning med raffinaderier i Saudiarabien. Attacken misslyckades men ger en föraning om vad som kan komma. Anfall mot oljeanläggningar har även tidigare förekommit. Al-Qaida och liknande terrornätverk inriktar sig på att nå sin målsättning genom att slå sönder västvärldens ekonomier. Svenska Dagbladets Brysselkorrespondent Rolf Gustavsson har i en artikel i SvD den 4 mars med utförlig källhänvisning påpekat följande om EU-ländernas energiförbrukning fram till år 2030:

– Beroendet av andra energirika länder som i stor utsträckning är auktoritärt styrda kommer att öka från 50 till 70 procent eftersom EU-ländernas egna tillgångar minskar.

– EU:s beroende av importerad olja beräknas stiga till 90 procent och av importerad naturgas till 80 procent av behovet. Konkurrensen om olje-och gastillgångarna med asiatiska länder med Kina och Indien i spetsen blir stenhård.

I hela Europa sker nu ett omtänkande där kärnkraftsfrågan även sammankopplas med säkerhetspolitiken. Högt uppsatta tyska politiker har under senare tid tagit avstånd från tanken på kärnkraftsavveckling. Europas kärnkraftstätaste land – Frankrike – har inga avvecklingsplaner. Vårt grannland Finland väntas år 2009 ta sin femte och mycket moderna reaktor i bruk. För att undvika ryskt energiberoende planerar de baltiska länderna att bygga en ny reaktor för att ersätta den gamla litauiska av Tjernobyltyp.

I Sverige däremot har regeringen med samarbetspartier och hittills tyvärr med hjälp av centern inga planer att avbryta avvecklingsplanerna. Inom den borgerliga fyrpartialliansen tar moderaterna, folkpartiet och numera även kristdemokraterna avstånd från en kostsam förtida avveckling av kärnkraften. Avvecklingen av Barsebäcks båda reaktorer kostar 18,5 miljarder kronor. Centern borde i likhet med kristdemokraterna ändra sin inställning. Opinionsundersökningar har visat att många centerväljare tar avstånd från tanken på förtida kärnkraftsavveckling. Ungdomsförbundets ordförande har till och med i tidningsartiklar uttalat sig för fortsatt kärnkraftsutbyggnad.

Gör inställningen till kärnkraften till en av huvudfrågorna inför höstens riksdagsval!

Carl-Erik Bladh

Så här jobbar Barometern Oskarshamns-Tidningen med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.