”Vem bygger vi bostäder för”

Kommunpolitik i Kalmar
”I Kalmar byggs det bostäder som aldrig förr. Det råder en byggboom av sällan skådat slag. Alla byggherrar och fastighetsbolag vill vara med på banan.”
Debatt • Publicerad 20 januari 2021
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Men vem byggs det egentligen för i Kalmar? Eller skall vi fråga oss vem bygger Johan Persson för i Kalmar?”
"Men vem byggs det egentligen för i Kalmar? Eller skall vi fråga oss vem bygger Johan Persson för i Kalmar?”Foto: Mats Holmertz

I Hultsfreds kommun är situationen en helt annan då kommunfullmäktige nyligen beslutade tillåta det kommunala bostadsbolaget att riva 108 bostäder och man planerar sannolikt även att riva ca 50 bostäder i Virserum.

Anledningen är att Migrationsverket lämnar dessa bostäder och att de är slitna och med ett stort renoveringsbehov men sanningen är nog den att politikerna i Hultsfred inte vill sälja fastigheterna och riskera att få någon oseriös fastighetsägare som utnyttjar lägenheterna för det som kallas ”social dumpning”. Det vill säga hyr ut bostäderna till svaga grupper, företrädesvis invandrargrupper med stora behov av bidrag för sin överlevnad. Det har uppenbarligen Hultsfreds kommun fått nog av och river istället fastigheterna för en kostnad av minst 20 miljoner kronor.

Thoralf Alfsson, ledamot Kalmar kommunfullmäktige.
Thoralf Alfsson, ledamot Kalmar kommunfullmäktige.Foto: Arkivbild
”Man behöver inte vara någon Einstein för att förstå att det är en bostadsbubbla som växer i Kalmar. Trots detta fortsätter bostadsboomen i Kalmar, nya bostäder byggs, nya bostadsprojekt startas och planeras.”
Thoralf Alfsson, ledamot Kalmar kommunfullmäktige.

I Barometern slår sig kommunalrådet Johan Persson (S) för bröstet och utbrister ”det handlar om livskvalitet” som förklaring till att Kalmar kommun ökat befolkningen med 887 personer enligt kommunens egen preliminära statistik. Det dröjer dock ända till i mitten på mars innan den fullständiga statistiken för befolkningsutvecklingen kommer från SCB. Men vem byggs det egentligen för i Kalmar? Eller skall vi fråga oss vem bygger Johan Persson för i Kalmar?

Socialdemokraten Johan Persson tog över som kommunalråd och ks-ordförande 2005. Sedan dess har befolkningsförändringen varit dramatisk i Kalmar. Ut med det svenska och in med det mångkulturella skulle man kunna sammanfatta utvecklingen. Den 1 januari 2005 hade Kalmar kommun 60 649 invånare och den 1 januari 2020 hade befolkningen ökat till 69 467 personer, en ökning med 8 818 personer enligt SCB. Men vilka är då dessa personer? Hela 5 363 av dessa är utrikes födda och 1 354 personer är inrikes födda med två utrikes födda föräldrar.

Det innebär att 6 717 personer eller 76,2 procent av befolkningsökning har utrikes bakgrund och merparten från MENA-länder, sedan Johan Persson tog över som kommunalråd. Därtill kan även läggas 1 181 personer som är inrikes födda med en inrikes född och en utrikes född förälder. Kvar blir bara en befolkningsökning under dessa 15 år med 920 personer (cirka 60 personer per år) som skulle kunna betecknas som etniska svenskar eller endast drygt 10 procent av befolkningsökningen. Jag skulle inte vara stolt över dessa siffror som kommunalråd.

Jag tror de flesta som bott i Kalmar under dessa år också har upplevt förändringen i samhället och den negativa utvecklingen vad det gäller trygghet och typen av brottslighet, trots stora insatser från rättsväsendet och kommunen, med kommunala ordningsvakter på stan. Tingsrätten har byggts ut med flera nya rättssalar, antalet häktesplatser skall fördubblas och ett nytt fängelse skall byggas. Samtidigt som vissa påstår att brottsligheten minskat.

Så svaret på frågan vem som Johan Persson bygger för finns svart på vitt i befolkningsutvecklingen. Peter Akinder (S) skriver i Barometern att 1 200 bostäder färdigställts under 2020 med en befolkningsökning på 887 personer enligt Johan Persson. Man behöver inte vara någon Einstein för att förstå att det är en bostadsbubbla som växer i Kalmar. Trots detta fortsätter bostadsboomen i Kalmar, nya bostäder byggs, nya bostadsprojekt startas och planeras.

Uppenbarligen måste gruppen utrikes födda vara en mycket kapitalstark grupp som kan suga upp alla nya bostäder eller är det vi skattebetalare som får betala även detta? Eller är det en bostadssegregering som pågår i Kalmar? Det vill säga svenskar flyttar ut från invandrartäta bostadsområden till nya bostäder medan det sedan flyttar in personer med utrikes bakgrund i redan invandrartäta bostadsområden. Vi får en ännu mer segregerad stad med nya stora problem.

Frågan är inte om bostadsbubblan i Kalmar kommer spricka, utan när det kommer ske. Det är också dags att säga nej till mer invandring till Kalmar kommun. Inför ett totalstopp för invandringen.

Thoralf Alfsson, ledamot Kalmar kommunfullmäktige