Annons

"Vattenkraften har en central roll för Sveriges elförsörjning”

Replik i debatt rörande energiförsörjning. tidigare inlägg 30 oktober och 3 november.
”Tack för ert bidrag till en relevant debatt om energisystemet i södra Sverige.”
Debatt • Publicerad 12 november 2021
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Från vattenkraftbranschens sida finns både vilja och beredskap att investera i åtgärder när de har en tydlig biologisk nytta i förhållande till den samhällsekonomiska kostnad.”
”Från vattenkraftbranschens sida finns både vilja och beredskap att investera i åtgärder när de har en tydlig biologisk nytta i förhållande till den samhällsekonomiska kostnad.”Foto: Pontus Lundahl/TT

Undertecknande företag valde i vår artikel att fokusera på situationen som uppstått i elförsörjningen på grund av minskad tillgång på elproduktion i kombination med begränsad kraftöverföring till elområde 4 och konsekvensen med väsentligt högre priser för elanvändare i Småland samt osäkerheten för framtida investeringar. Vi påtalar också till politiken att lokal elproduktion bör värnas.

Vi nämner specifikt kraft- och fjärrvärmens roll. Det valde vi att göra för att den producerar och bidrar till eleffektsituationen under de tider som elbehovet är som störst. Produktionen sker också stadsnära, vilket gynnar kapaciteten i lokalnäten där konsumtion av el är som mest känslig. Vi nämner inte explicit vattenkraften, men inte heller annan befintlig kraftproduktion, möjligheterna med efterfrågeflexibilitet, vätgas, energieffektivisering och inte heller andra hinder, såsom Boverkets byggregler, skatt på biooljor, tidsåtgång för tillståndsprocesser, brist på terminssäkringsprodukter för elavtal i södra Sverige med mera. Energiföretag i Sydsverige jobbar dagligen med frågor som bidrar till en robust energiförsörjning.

Annons

Vi är helt eniga med replikförfattarna om vattenkraftens centrala roll för Sveriges elförsörjning. Det är ett förnybart, stabilt och konkurrenskraftigt produktionsslag och bidrar med effekt och reglerkraft, vilket blir alltmer värdefullt i takt med utbyggnaden av till exempel sol- och vindkraft.

De kommande årens omprövningar av vattenkraftens miljötillstånd är definitivt en utmaning. Att i ett samlat grepp och under en begränsad tid förse hela den svenska vattenkraften med moderna miljövillkor är ett omfattande arbete. För att lyckas krävs gemensamma ansträngningar och samsyn kring prioriteringar och avvägningar i syfte att säkerställa både största möjliga nytta för vattenmiljön och nationell tillgång till el från vattenkraft.

Från vattenkraftbranschens sida finns både vilja och beredskap att investera i åtgärder när de har en tydlig biologisk nytta i förhållande till den samhällsekonomiska kostnad och alternativa miljöpåverkan som en minskning av vattenkraftproduktionen innebär.

Energiföretagen

Anders Karmehed, Regionchef

Annons
Annons
Annons
Annons