”Varför behöver Mörbylånga en arbetsmarknadscoach”

Kommunpolitik i Mörbylånga
”Under kommunfullmäktige 1 mars i Mörbylånga ställde jag sju tydliga frågor gällande kommunens politiska styres (Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet) satsning på ytterligare 1,5 miljoner skattekronor på Arbetsmarknadsenhetens arbete under 2021.”
Debatt • Publicerad 5 mars 2021
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet är sydölands invånare skyldiga ett svar”
"Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet är sydölands invånare skyldiga ett svar”Foto: Mats Holmertz

Frågorna gällde vad dessa extra pengar skulle gå till, vilka mål de ville uppnå inom verksamheten med dessa pengar, och varför majoriteten valt att satsa på arbetsmarknadsenhetens arbete istället för att ta tag i aktuella utmaningar genom att tro på sydölands potential och satsa pengarna på till exempel Kraftsamling Sydöland (numera Nätverket Sydöland).

Frågorna ledde till en lång debatt med en konsensus om vikten av att ha ett bra omhändertagande av utsatta individer, men när det kommer till kritan så kunde inte det politiska styret ge något svar alls på vad för mål de vill uppnå med denna satsning utan svarade gång efter annan att de inte vet vad de vill uppnå, de har ingen statistik bakom satsningen och de har inget mätbart mål med va alla dessa pengar ska leda till.

Däremot så är majoriteten tydlig med att de tänker anställa ännu en person på kommunhuset, en arbetsmarknadscoach, som ska arbeta med, ja, vad denne person ska arbeta med vet de inte riktigt själva. Kanske långtidssjukskrivna, kanske ungdomar som hoppat av gymnasiet, kanske någon annan grupp.

Det är målgrupper som kommunens nuvarande arbetsmarknadsenhet redan idag arbetar mycket framgångsrikt med. Och tilläggas kan att Mörbylånga kommun har länets lägsta arbetslöshet och långt lägre arbetslöshet än genomsnittet i landet. Det framgår tydligt att majoriteten inte haft någon plan med denna dyra satsning utan nu i efterhand försöker komma på någonting inom arbetsmarknadsenheten att spendera 1,5 miljoner på, och svaret blir som så ofta de senaste åren: att anställa en person till kommunhuset.

Jag tycker Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet är sydölands invånare skyldiga ett svar: Varför väljer majoriteten att satsa 1,5 miljon kronor på att anställa en till arbetsmarknadscoach till kommunhuset istället för att prioritera utvecklingen av arbetsmarknaden på sydöland?

Liv Stjärnlöf (M)