Annons

”Vårda den svenska skogen rätt”

Skogspolitik Nyligen beslutade Bryssel att de svenska skogarna från 2030 skall binda ytterligare 4 000 000 ton koldioxid per år. De är duktiga dom där i Bryssel. Vet allt! Kan allt!
Debatt • Publicerad 31 maj 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Är inte våra skogsägare kapabla själva att hantera sina skogar. Det har ju fungerat bra över flera hundra år.”
"Är inte våra skogsägare kapabla själva att hantera sina skogar. Det har ju fungerat bra över flera hundra år.”Foto: FREDRIK PERSSON

Samtidigt pågår en diskussion om hur våra skogsägare bäst skall hantera sina skogar. Miljöpartiet, som har synpunkter på allt kommer med goda råd, som vanligt, hur allt skall skötas.

Är inte våra skogsägare kapabla själva att hantera sina skogar. Det har ju fungerat bra över flera hundra år. Skogen ger råmaterial till allt papper vi behöver och träindustrin får vad de behöver. Därutöver får vi stora exportinkomster då papper och trä är stora exportprodukter. Och, bäst av allt våra skogar växer till så att det finns en nettotillväxt. Mycket troligen beroende på klimatförändringen med ständigt stigande temperaturer i vårt land. Men mest beroende på att våra skogar sköts väl av sina ägare.

Annons

Den stora frågan är kalhyggen visavi kontinuitetsskogsbruk. I det senare avverkar man endast de större träden i ett område och låter resten växa till sig. I det förra tar man allt och det blir ett hygge utan träd som resultat.

Det här blir en fråga om mekaniserat skogsbruk visavi ett mera manuellt. I båda fallen måste avverkning ersättas med nyplantering inom viss tid. I hyggesfallet kommer det en maskin som planterar nya träd på ett mekaniserat sätt medan i det andra fallet det blir mer att så planta för planta. Har vi råd med detta?

Samtidigt diskuteras variationen av träd inom ett område. Det bör inte vara bara tall eller gran. Stormen Gudrun lärde oss att en granskog fälls lättast av hård vind. Av den anledningen planteras numera mer tall än gran. En stor tall kan skydda en intill stående gran är väl tanken. Samtidigt behövs även lövträd både för möbeltillverkning och vissa pappersprodukter. Det här har nog skogsägarna koll på idag.

Men, hur kalhygge visavi kontinuitetskogsbruk skall lösas blir intressant att se.

När politikerna lägger sig i det som pågått med gott resultat, som sagt under hundratals år, ja då blir det svårt.

Och mitt allt detta har vi granbarkborren som är som en pandemi skogen. I området där jag bor finns många nedfallna granar där denne borre härjar fritt. Det tror jag är ett större problem än vad de där i Bryssel hittar på.

Förståsigpåarna inklusive Miljöpartiet vet förstås hur alla dessa frågor skall lösas.

Jag tror att det blir som vanligt i vårt land. Vi gör ”lagom” så att alla blir nöjda. Utom Miljöpartiet då förstås.

Rolf B Bertilson/dessvärre inte skogsägare

Annons
Annons
Annons
Annons