Annons

"Välkomna att jobba för landsbygdens utveckling”

Landsbygdsutveckling. Replik på debattinlägg publicerat 14 oktober.
”Malin Sjölander (M) med flera skriver i Barometern 14 oktober om landsbygden, även om artikeln egentligen handlar om regeringsfrågan.”
Debatt • Publicerad 20 oktober 2021
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Vi tar upp ständigt upp kampen med regeringen när det kommer förslag och beslut som drabbar Kalmar län negativt.”Foto: Helena Landstedt/TT

Vi har känt oss rätt ensamma, men nu regnar det förslag på landsbygdsområdet från många partier, vilket vi välkomnar.

Många av de förslag som M anger är i grunden Centerpartistiska förslag, det är glädjande att de nu ansluter sig till dessa. Centerpartiet har i sitt budgetförslag sett till att landsbygden får mer resurser, 20 miljarder kronor för satsningar som exempelvis följande:

Annons

# Flera förslag om stärkt äganderätt,

# Skapar ordning i tillståndsprocesser som direkt berör skogsägare och företag,

# Stärker besöksnäringen,

# Förstärka underhåll för belysning på landsbygdens vägar,

# Vildsvinspaket.

# Vi arbetar för ett bensinmacksstöd på landsbygden.

# Kraftfulla satsningar på bredband,

# Vi arbetar och samarbetar för att skapa lättnader som gör det möjligt att bygga strandnära på landsbygden,

# Satsar på en ordentlig rovdjurs- och viltvårdspolitik, samt tillsätta en ny jaktlagsutredning,

# Förstärkt stöd till de enskilda vägarna,

Annons

# Utökning landsbygdsprogrammet i miljardklassen vilket ger jordbruket konkurrenskraft,

# Vi skapar ett landsbygdsavdrag som ger skattereduktion på avgifter för vägsamfälligheter och bredband,

# Vi gör en rejäl primärvårdssatsning på landsbygden,

Detta och mycket mer i vår budgetmotion syftar till att skapa goda förutsättningar i hela landet och länet. Vi arbetar konkret för att markägare i länet får 400 Kv-ledningar nedgrävda istället för att marken exproprieras om det blir luftledning. Vi tar upp ständigt upp kampen med regeringen när det kommer förslag och beslut som drabbar Kalmar län negativt.

Istället för att kopiera Centerpartiets förslag och med landsbygden som kuliss diskutera regeringsfrågan välkomnar vi att M och andra partier konkret arbetar för landsbygden.

Vi ser landsbygdens förmåga att skapa hållbara värden för företag, för människor och för miljön, därför är Centerpartiet vara ett parti med hela länets och landets bästa för ögonen. Malin Sjölander och gänget får ursäkta, men vi förbehåller oss rätten att, utifrån rådande mandatfördelning, själva avgöra vilka vi kan samarbeta med.

Anders Åkesson (C), riksdagsledamot

Stihna Johansson-Evertsson (C), distriktsordförande Anders Johansson (C), vice distriktsordförande

Karin Helmersson (C), vice distriktsordförande

Anna-Kajsa Arnesson(C), ledamot distriktsstyrelsen

Erik Ciardi (C), ledamot distriktsstyrelsen

Annons
Annons
Annons
Annons