Vad kostar kalaset?

”Innan några beslut om detaljplaner och nyinvesteringar tas borde det vara självklart att kommunen och universitetet redovisar en professionellt gjord kalkyl för hela projektet.”
Debatt • Publicerad 15 januari 2013

Under de senaste åren har Linnéuniversitetets planer på en nyetablering diskuterats intensivt i Kalmar. Fem olika alternativ har debatterats – Malmen, Fredrikskans, Elevatorkajen, Ölandshamnen och Brofästet. Efterhand har det ena alternativet efter det andra sorterats bort eftersom de inte levt upp till visionen om att vara tillräckligt stads-, kust- eller kommunikationsnära. Det är bara alternativet med Ölandshamnen som har överlevt och nu håller kommunen på att ta fram en detaljplan för en sådan byggnation.

Men under hela den här processen har kostnaderna för en nyetablering aldrig diskuterats. I något sammanhang har en byggkostnad på 800 miljoner kronor nämnts men något underlag har aldrig redovisats.

Enligt det allmänna programmet för Linnéuniversitetets lokalisering i Kalmar är det totala lokalbehovet 75?000 kvadratmeter. Nybyggnadsbehovet vid en omlokalisering bedöms till cirka 40?000 kvadratmeter. Med en byggkostnad på 35?000 kr per kvadratmeter skulle investeringskostnaden bli ca 1,5 miljard kronor.

Parkeringsbehovet anges i programmet till totalt 750 platser vilket motsvarar ytan för tre–fyra fotbollsplaner. Till det här kommer sannolikt stora kostnader för mark- och infrastrukturarbeten. Enligt kommunens och universitetets egen bedömning finns bland annat risk för höga extrakostnader när det gäller:

Infartsleden till hamnen med stor andel tung trafik och transporter med farligt gods.

Risk för höga exploateringskostnader eftersom marken består av utfyllnadsmassor som har låg bärighet.

Höga kostnader för garage som antagligen måste grävas ner.

Etappvis utbyggnad på grund av trånga byggarbetsplatser där stor hänsyn måste tas till pågående verksamhet i närliggande fastigheter.

Ingen verkar heller veta var kostnaderna för de lokaler som universitetet lämnar. Enligt en bedömning skulle kommunen få ta hand om 40?000 kvadratmeter tomma lokaler och att det skulle ta 15 till 20 år innan överskottet är utjämnat vilket givetvis kommer att kosta mycket pengar.

I Intressegruppen för Linnéuniversitetet finns stor kompetens både från anläggnings- och byggverksamhet och vår bedömning är en totalkostnad på minst två miljarder kronor och till det kommer kommunens kostnader för de lokaler som universitetet lämnar.

Vi menar att lokaliseringen ska bidra till utvecklingen av Kalmar och där inte minst de ekonomiska förutsättningarna måste vara tydligt analyserade.

Universitetet påstår att kostnaderna ska täckas av mindre lokal­behov på kanske 20 procent och betydligt lägre uppvärmningskostnader.

För oss låter det orimligt att en investering på kanske flera miljarder kronor skulle kunna finansieras så enkelt och om det verkligen är så borde man kunna visa hur kalkylen ser ut.

Innan några beslut om detaljplaner och nyinvesteringar tas borde det vara självklart att kommunen och universitetet redovisar en professionellt gjord kalkyl för hela projektet. Det skulle alla ha stor nytta av, kommunen, universitetet och inte minst vi skattebetalare.

Situationen påminner om när Fanerdunprojektet var aktuellt och alla som var tveksamma fick höra vilka bakåtsträvare de var. Det var till och med så heligt att kommunen inte ansåg sig kunna fråga om företagets ekonomi inför den stora etableringen och som ju senare blev det som stjälpte hela projektet. Det är stor risk att historien kommer att upprepas.

Man har inte lärt av historien, man upprepar den!

Nils-Erik Schmidt

Intressegruppen för Linnéuniversitetet

Så här jobbar Barometern Oskarshamns-Tidningen med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.