Annons

Vad gör S-V-C-styret åt personalkrisen på Oskarshamns sjukhus?

Personalsituationen på Oskarshamns sjukhus är mycket oroande. När sju läkare säger upp sig från medicinkliniken och personalen på akuten oroar sig för nedstängning, då är det vår skyldighet som förtroendevalda att reagera.
Debatt • Publicerad 2 augusti 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Det är helt avgörande för medborgarna i mellanlänet att Oskarshamns sjukhus har en fullt fungerande medicinklinik och akutmottagning”, skriver SD-debattörerna om läget på Oskarshamns sjukhus.
”Det är helt avgörande för medborgarna i mellanlänet att Oskarshamns sjukhus har en fullt fungerande medicinklinik och akutmottagning”, skriver SD-debattörerna om läget på Oskarshamns sjukhus.Foto: Jan Brunby

Sverigedemokraterna kräver därför nu i en skrivelse till regionstyrelsen, att den styrande S-V-C-majoriteten redovisar läget med bemanningen vid medicin- och akutklinikerna och vad man planerar att göra för att på både kort och lång sikt lösa situationen. Vi vill också ha svar på hur majoriteten ser på medicinklinikens och akutens framtida roll vid Oskarshamns sjukhus.

Det är helt avgörande för medborgarna i mellanlänet att Oskarshamns sjukhus har en fullt fungerande medicinklinik och akutmottagning. Vi bor i ett län med långa avstånd och mellersta länet får på inga villkor missgynnas. Alla ska ha samma trygghet att veta, att sjukvård finns på nära håll när den behövs.

”Vi har de senaste åren med stigande oro konstaterat hur larmsignalerna från Oskarshamns sjukhus följt slag i slag.”
Debattskribenterna från SD vill ha svar från den politiska majoriteten.
Annons

Sverigedemokraterna har under alla år stått upp för Oskarshamns sjukhus och vi kommer att fortsätta att göra det, nu och framgent. Vi har under många år lagt förslag efter förslag på hur Region Kalmar län ska kunna stävja och motverka beroendet av dyra hyrbolag, som drar bort hundratals miljoner av skattemedlen, pengar som istället borde användas till att förbättra arbetsvillkor och skapa attraktiva tjänster för fast vårdpersonal. Vi kämpade mot att dåvarande S-ledda styre 2019 lade ner medicinska intensivvårdsavdelningen vid Oskarshamns sjukhus.

Vi har de senaste åren med stigande oro konstaterat hur larmsignalerna från Oskarshamns sjukhus följt slag i slag.

Först nu har den helt nödvändiga processen att börja fasa ut hyrbolagen inletts i Region Kalmar län, ett arbete som borde påbörjats för många år sedan. Nu blir dock detta arbete så mycket tuffare och svårare än det hade blivit om man hade börjat i tid. Processen hade dessutom kunnat gå smidigare om inte diverse olika S-ledda styren i regionen de senaste femton åren låtit antalet chefer, handläggare och administratörer öka så ofantligt som man gjort. Med denna jättelika byråkratiska apparat dras ytterligare resurser bort, som så väl skulle behövas för att förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljö för vårdpersonalen. Hur Region Kalmar län ska bli en attraktiv arbetsgivare, är en berättigad fråga som majoriteten borde ställa sig.

Den lojala, fast anställda vårdpersonalen vid Oskarshamns sjukhus har, trots en mycket tuff arbetssituation, år efter kämpat för, och i hög grad också lyckats, att upprätthålla en god nivå på verksamheten vid Oskarshamns sjukhus. I den akut svåra situation som nu uppstått är både medarbetarna vid sjukhuset och medborgarna lika berättigade att få svar på frågan hur det S- ledda styret i Region Kalmar län nu tänker agera.

Martin Kirchberg (SD), regionråd

Bo Karlsson (SD), ledamot i regionstyrelsen

Leif Axelsson (SD), oppositionsråd i Oskarshamn

Annons
Annons
Annons
Annons