Annons
DEBATT: Bergkvara hamn

Utveckla Bergkvara hamn på rätt sätt

Jag är helt övertygad om att invånare och företagare i Bergkvara vill utveckla hamnområdet. Det vill också de politiska partierna, men vägen dit skiljer oss åt.
Publicerad 11 november 2019 • Uppdaterad 18 november 2019
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Viktoriakajen i Bergkvara hamn.
Viktoriakajen i Bergkvara hamn.

Majoriteten (S, V, M, L och KD) vill ”sopa rent” mellan Lotshamnen och Lurkan och genom markanvisning få in externa medel till kostnadstäckning för detaljplanearbetet. Markanvisning är en option för exempelvis en byggherre att under en viss tid och på vissa villkor förhandla ensam med kommunen om förutsättningarna för att uppföra bostadsbebyggelse på hamnplanen.

Men, ingen vet i dagsläget om det ens är möjligt att bebygga området. Det är inte bara en kommunal angelägenhet, fler instanser som Länsstyrelsen och Trafikverket kommer ha synpunkter på kommande exploatering. Många faktorer i området behöver redas ut, så som havsvattennivå, området är lågt beläget, trafikflödet, förbättrat översvämningsskydd, markens bärighet och eventuella markföroreningar.

Annons

Att det finns ett etablerat företag i det utpekade området tar den politiska majoriteten ringa hänsyn till. Tänk på det företagare! Står ni i vägen för en kommunal satsning som hanteras av majoriteten kommer ni inte få något större stöd eller förståelse för er affärsverksamhet.

Att ett externt företag kliver in på arenan betyder inte att krav som ställs på att bygga kustnära försvinner, alla krav och villkor ska fortfarande uppfyllas. Vad händer exempelvis om det externa företaget satsar pengar och resurser på att möjliggöra för exploatering och det sedan visar sig att det är omöjligt eller oekonomiskt att bygga i området? Kommer kommunen då ”ta över” alla kostnader? Eller blir det som i Mörbylånga, där det externa företaget tröttnat på kommunens hantering och utlovade löften och nu ställer krav på skadestånd? Torsås kommun saknar erfarenhet av att arbeta med markanvisning. Det finns inte heller någon utredd eller redovisad konsekvensanalys av vad en markanvisning innebär.

I min logiska värld börjar man först med att ta reda på vad som är möjligt att göra i området, därefter exploatering och nya möjligheter efter vad som är görligt och ekonomiskt försvarbart.

Som avslutning vill jag påtala att jag blir ordentligt upprörd när ett väl etablerat företag i kommunen nonchaleras, när hantering av hur hamnen ska utvecklas inte bjuder in till öppenhet och dialog och där det finns stor risk att oförutsedda kostnader vältras över på oss skattebetalare.

Frida Portin

Centerpartiet I Torsås

Annons
Annons
Annons
Annons