Annons

"Tack Södra för ert svar”

Slutreplik i debatt om skogsbruk. Tidigare inlägg 16 och 24 maj.
Tack Södra för ert svar. Vi konstaterar tyvärr att konkreta svar inte getts på våra frågor.
Debatt • Publicerad 5 juni 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Håller Södra med om att era inventeringar utan vår granskning skulle inneburit olagliga avverkningar av skyddsvärd gammal skog?”
"Håller Södra med om att era inventeringar utan vår granskning skulle inneburit olagliga avverkningar av skyddsvärd gammal skog?”Foto: Christian Hylse

Södra hänvisar till familjeskogsbruk, dubbla certifieringar och välutbildade medarbetare samt att naturvärdesbedömningar alltid görs, som någon slags garanti för god miljöhänsyn. Men hur kommer det sig då att uppgifterna om naturvärden i de avverkningsanmälningarna som Naturskyddsföreningen granskat är obefintliga eller direkt felaktiga? Enligt uppgifter från ideella föreningar i Oskarshamns och Västerviks kommuner råder samma förhållanden där. I Västerviks kommun har Södra nyligen åtalsanmälts för tio fall av olaglig avverkning av skogar med fridlysta arter.

Södra har ett stort ansvar för att de få naturskogar som finns kvar i regionen i snabb takt försvinner.

Annons

Avverkning av naturskogar med lång kontinuitet innebär en påtaglig negativ påverkan på den biologiska mångfalden med förlust av naturvärden som inte kan återskapas inom överskådlig tid. För att vända den pågående negativa utvecklingen av miljömålet levande skogar är bevarandet av kvarvarande skogar med höga naturvärden avgörande.

Vi emotser konkreta svar från Södra och upprepar därför frågorna från vårt första brev:

# I vilka fall görs inventeringar av naturvärden inför avverkningsanmälningar?

# Vilken utbildning/kunskap har de som genomför naturvärdesinventeringar?

# Följer ni någon kvalitetsstandard vid naturvärdesinventeringar?

# Hur ser Södra på uppgifterna om de naturvärden som vi noterat och diskrepansen till de uppgifter Södra lämnat i respektive avverkningsanmälan?

# Håller Södra med om att era inventeringar utan vår granskning skulle inneburit olagliga avverkningar av skyddsvärd gammal skog?

# Vilka åtgärder kommer Södra att vidta utifrån detta brev?

I synnerhet vill vi veta vilka åtgärder Södra kommer att införa för att stoppa olaglig avverkning av skogar med fridlysta arter. Dubbla certifieringar och välutbildad personal räcker uppenbarligen inte till.

Tack för er inbjudan till exkursion. Vi deltar gärna på en sådan till ett par av de skogar som vi åberopat i vårt öppna brev för att i sak diskutera dessa viktiga frågor på plats.

Annons

Stranda Naturskyddsförening önskar ett öppet svar på våra frågor för att debatten ska bli tydliggörande för allmänheten.

Med vänlig Hälsning

Lars Engström, ordförande

Carolina Lenesdotter, styrelseledamot

Aina Hagberg, medlem

Annons
Annons
Annons
Annons